I-Kwadraat

Implementatiekracht x Innovatievermogen; welkom bij I² !

Stichting I-Kwadraat heeft de missie om een gerichte en structurele bijdrage te leveren aan de groei en implementatiekracht van MKB bedrijven. Dit doen wij door hands-on ondersteuning te bieden aan de leiding om al doende zelf het innovatieve vermogen te vergroten.

Het I-Kwadraat team bestaat uit specialisten die u begeleiden bij het realiseren van veranderingen in de bedrijfsvoering. Dit doen wij door het succesvol invoeren van innovaties op gewenste deelgebieden. Altijd kijken wij ook naar de invloed hiervan op de organisatie in zijn geheel. De gezondheid van uw bedrijf staat altijd voorop en wordt gedurende het proces continu gemonitord. Wij dragen er samen zorg voor dat uw organisatie over het vermogen gaat beschikken om deze innovaties duurzaam te verankeren binnen uw bedrijfsprocessen. Vervolgens verbinden wij u opnieuw met de omgeving waarin u opereert. Dat schenkt een wederzijdse duurzame relatie op weg naar een succesvol rendement.