Netwerk

Het I²-netwerk biedt organisaties kennis, ervaring en daadkracht op innovatie en implementatie vermogen. De combinatie van ons team aan specialisten en onze wijze van dienstverlening, maakt dat deelname aan het I-Kwadraat netwerk de verbinding legt tussen kennis(sen) en een maatwerk advies voor MKB bedrijven.

Het is de bedoeling van I-Kwadraat om het netwerk van deelnemende bedrijven stap voor stap uit te breiden. De verbinding met andere organisaties volgt als vanzelf. Hierdoor ontstaat een dynamiek waarin met name praktische, toegepaste kennis zich gaat verspreiden en het lerend vermogen van bedrijven vergroot wordt. Het netwerk biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren. Kennis en kennissen kunnen leiden tot het zien van zakelijke mogelijkheden. Prachtig als het gebeurt, daadkrachtig als het lukt. Het begeleiden van zo’n ( deels ) gezamenlijke koers behoort tot vaardigheden die I-Kwadraat te bieden heeft.

Is het voor u ook interessant om deel uit te maken van het  I²-netwerk? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking.