Het team

Het I-Kwadraat team bestaat primair uit John Schellekens, Iris Kosse, Mark van den Broek, Jos de Haas en Rob Pöiesz. Deze teamleden bezitten het talent om samen met u de gewenste innovaties boven tafel te krijgen en u te ondersteunen in het succesvol implementeren hiervan. Het bepalen van de algehele gezondheid van uw organisatie is een terugkerend proces. In de startfase is deze stap zeer fundamenteel en bepalend voor de verbeterthema’s en vernieuwingskansen waar aan gewerkt zal worden. Bij het implementeren van veranderingen, verbeteringen en vernieuwingen wordt het kernteam indien vereist uitgebreid met specialistische expertise. Hiervoor heeft I-Kwadraat kennisleveranciers in haar netwerk.